Albert Engström (1869-1940)

“Lejonhuvud”
etsning, 156 x 198 mm

text: Fören. f. Grafisk Konst 1924
Signerad i plåten t v i bildytan: ALBERT ENGSTRÖM
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Jungmarker 10)

Portföljår:1924 och 2015

“Porträtt av dr Hjalmar Lundbohm”,
mjukgrundsetsning (tryckt i orange), 248 x 205 mm

text: Fören. För Grafisk Konst 1925
Signerad i plåten t v i bildytan (namnteckning): Albert Engström
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Jungmarker 25)

Portföljår:1925

“Forskningsresanden Knud Rasmussen”
etsning, 175 x 130 mm

text: Fören. f. Grafisk Konst 1929
Signerad i plåten t h i bildytan: ALBERT ENGSTRÖM
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Jungmarker 29)

Tryckningen utförd av Lundin & Karlssons koppartryckeri, Stockholm,

Portföljår:1929

“Jean Sibelius” (1923)
mjukgrundsetsning, 294 x 227 mm

text: F.f.G.K. –40
Signerad i plåten: Till Jean Sibelius från hans vän Albert Engström
I: före annan text än ovanstående dedikation. Handsignerad.
II: med all text. Ej handsignerad. (Jungmarker 21, état 1 resp 2)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1940

“Far och son” Karl Andersson (1853–1842) (efter teckning av Albert Engström)
xylografi, 210 x 238 mm

Tryckt av Mora Konstförlag & Tryckeri.

Portföljår: 2004