Axel Erdmann (1873-1954)

“Sillfiske vid Kullen”
linje- och akvatintetsning, 198 x 275 mm

text: SILLFISKE VID KULLEN AX. ERDMANN INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1899. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerat. II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1899

“I fiskehamnen”
färglitografi, 665 x 500 mm

text: I FISKEHAMNEN FÄRGLITOGRAFI AV AX. ERDMANN FÖREN. F. GRAF. KONST 1904 IDUNS KUNGL. HOFBOKTR. STHLM. Signerad på stenen nere t.h. i bildytan: Ax. Erdman.
I: utan text. Ej handsignerad. II: med text.

Tryckningen utförd av Iduns Kungl. Hovboktryckeri, Stockholm (Extrablad).

Portföljår: 1904