Mats Ergon (1933-2012)

“Vinterväg”
etsning, 265 x 160 mm

Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår: 1964

“Här?” (état I)
etsning, 498 x 327 mmTryckningen utförd av konstnären.Bladet finns även i ett senare état, tryckt i ett fåtal exemplar.
Där har de båda bleka och nästan tomma sidofälten bytts ut mot tre nya, flankerande plåtar med tidningsbilder från en värld utanför det privata jaget.

Portföljår: 1969

“Skärvor”
akvatintetsning, 334 x 233 mm

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1984

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1984 Ergon_Mats_1984_FfGK [pdf 326KB]