Carl E Enequist (1862-1900)

“Efter Rembrandt” (C. Claesz Anslo)
etsning, 184 x 160 mm

text: EFTER REMBRANDT. CARL ENEQVIST SC. FÖREN. F. GRAF. KONST 1897. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före text. Handsignerad.
II: med text. – Bilden är en kopia av Rembrandts gravyrporträtt av mennonitprästen Cornelius Claesz Anslo (1641). – Även detta blad är inköpt från en av Axel Tallbergs elever.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1897

“Advokaten” (efter A van Ostade)
etsning, 230 x 182 mm

text (i boktryck): ADVOKATEN Efter A. Van Ostade (i Nat.Museum) CARL ENEQVIST SC. GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1898.
I: Före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1898

“Flöjtspelaren” (efter J Leyster)
etsning, 242 x 200 mm

text: FLÖJTSPELAREN efter JUDITH LEYSTER (i Nat. Museum) CARL ENEQVIST SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före text. Handsignerat.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1899