Ossian Elgström (1883-1950)

“Ajattaja”
akvatintetsning, 230 x 295 mm

text: AJATTAJA. OSSIAN ELGSTRÖM AQV.
FÖREN. F. GRAFISK KONST.
Signerad i plåten t v i bildytan: OE 1914 (sammanskrivet inom rektangel).
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad (1914).
II: med text.

Portföljår: 1915

“Guden”
akvatintetsning 320 x 248

text (i boktryck): GUDEN. FÖREN. F. GRAFISK KONST O. ELGSTRÖM GEN. STAB. LIT. ANST.
Signerad i plåten t h i bildytan: OE (sammanskrivna), 1919 (inom en rektangel).
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1922

“Rengärdet”
etsning 210 x 197

text: Fören. f. Grafisk Konst 1930.
Signerad i plåten t v i bildytan: OE (sammanskrivna) 1930 (inom rektangel).
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1930

“Amen”etsning 317 x 255;
text: Fören. f. Grafisk Konst 1931
Signerad i plåten t h i bildytan: OE
(sammanskrivna) 1930 (inom rektangel).
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad (1930).
II: med text.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1931 och 2015