Hans Johanson (Norsbo) (1897-1955)

“Blommor”
torrnålsgravyr, 203 x 143 mm

Signerad i plåten t v i bildytan: HJ Handsignerad.
(Rothlind 40, där benämnd “Tistlar i vas”)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.
Endast i den signerade upplagan. Hans Johanson övergick först omkring 1938 till att uteslutande använda namnet Norsbo.

Portföljår: 1936

“Kåkar på Åsöberget”
torrnålsgravyr, 202 x 240 mm

Endast i den signerade upplagan: text: Signerad.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1939

“Söder från Gamla stan”
torrnålsgravyr, 258 x 237

Endast i den signerade upplagan: text:
I: Signerad;
II: Ej handsignerad; (Rothlind 101)

Portföljår: 1941