Reinhold Norstedt (1843-1911)

“Höstkväll” (“Lunda i Vingåker”)
etsning, 155 x 233 mm

text: HÖSTQVÄLL. LUNDA I VINGÅKER. R. NORSTEDT INV. ET SCULP.
Signerad i plåten t.h. i bildytan: R. Norstedt 1887.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Wettergren 38)

Portföljår: 1887

“Björkskog”
Etsning, 120 x 190 mm

text: R. NORSTEDT SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1891.

Portföljår: 1891