Waldemar Bernhard (1890-1965)

“Stigbergsgatan, Stockholm”
träsnitt, 223 x 177 mm

text: W. BERNHARD 1927 (i bildytans nederkant). FÖREN. F. GRAFISK KONST 1927.
Signerad i stocken t v i bildytan: WB (sammanskrivna inom en cirkel).
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.

Bladet är tryckt på japanpapper.

Portföljår: 1927

“Gamla Djurgården, Stockholm”
träsnitt, 250 x 180 mm

text i boktryck på passepartouten: FÖR. F. GRAFISK KONST 1931 / W. BERNHARD 1930 / GAMLA DJURGÅRDEN, STHLM
Signerad i stocken t h i bildytan: WB (sammanskrivna, på svart cirkelrund grund).
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text (på passepartouten).

Tryckningen utförd av Linköpings Litografiska AB.

Portföljår: 1931 och 2015

“Den gamla gränden”
träsnitt, 247 x 187 mm

text i boktryck på passepartouten: FÖR. F. GRAFISK KONST 1934 W. BERNHARD DEN GAMLA GRÄNDEN
I: före all text. Handsignerad.
II: med text (på passepartouten).

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1934

“Timmerflottning i Dalälven”
träsnitt, 154 x 224 mm

Signerad.

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1938

“Från Nordmarks gruva”
träsnitt, 158 x 217 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1946