Eva Bevé (1852-1922)

“Papegojan”
färgträsnitt (4 à 5 stockar), 290 x 205 mm

text (i boktryck): PAPEGOJAN. FÖREN. F. GRAFISK KONST. EVA BÉVE.
I: före all text. Upplagan är delvis handsignerad, på grund av konstnärens död.
II: med text.

Portföljår: 1922