Harald Sallberg (1895-1963)

“Riddarhustorget”
etsning, 244 x 375 mm

text: RIDDARHUSTORGET. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1927. HARALD SALLBERG 1926.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Hultén 175a)

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1927

“Utkanten av staden”
etsning, 188 x 372 mm

text: H. SALLBERG 1927. Fören. f. Grafisk Konst 1929
I: före all text. Handsignerad
II: med text. (Hultén 175)

Tryckningen utförd av Lundin & Karlssons koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1928 och 2015

“Storkyrkan, Stockholm”
etsning, 279 x 226

text Fören. f. Grafisk Konst 1929 Harald Sallberg 1926
I före all text. Handsignerad
II med text. (Hultén 172)

Tryckningen av den signerade upplagan utförd av konstnären. och den osignerade av koppartryckare A.G. Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1930

“Roofs of London”
etsning, 160 x 245

text t h i bildytan: FÖREN. F. GRAFISK KONST 1932
Signerad i plåten t v i bildytan: HARALD SALLBERG 1929
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Hultén 196)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1932

“Gränden”
etsning, 276 x 227

text: Harald Sallberg Fören. f. Grafisk Konst 1933
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Hultén 255)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1933

“Fisknätet”
torrnålsgravyr, 247 x 354

text: H. SALLBERG. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1936
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Hultén 278)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1936

“På lindekvist”

trägravyr, 160 x 200;

Ingen signatur i stocken; Både état I och II
är handsignerade. (Hultén 311).

Tryckningen utförd av Caslon Press, Stockholm.

Portföljår: 1938

“Katt och tofflor”
trägravyr, 173 x 111;

I: Handsignerad;
II: Ej handsignerad; (Hultén 364)

Tryckningen utförd av Caslon Press, Stockholm.

Portföljår: 1941

“Villa Ekarne, Djurgården”
etsning, 150 x 224

I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.
Bladet är ej infört i Karl Hulténs verkförteckning som omfattar tiden fram till 1944.

Portföljår: 1945