Olof Sandahl (f 1938)

“Hälsningen”
linoleumsnitt i två färger, 268 x 340 mm

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1983