Börje Sandelin (1926-1970)

“Nattvandrare”
linje- och akvatintetsning, 210 x 117 mm

text: F.f.G.K.
Signerad i plåten: BS
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1954