Artur Sahlén (1882-1945)

“Professor Fritz Läffler”
träsnitt (2 stockar), 223 x 122 mm

text (i boktryck): PORTRÄTT AV PROF. FRITZ LÄFFLER. Originalträsnitt av Artur Sahlén. Föreningen för Grafisk Konst.
Signerad i stocken t h i bildytan: S 1916.
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1917

“Porträtt af Nils Ångström”
träsnitt (2 stockar), ca 180 x 130 mm

text (i boktryck): Porträtt af läroverksadj. NILS ÅNGSTRÖM. Fören. f. Grafisk Konst. ARTUR SAHLÉN.
Signerad i stocken t h i bildytan: 19 s (spegelvänt) 18, därunder en fisk på metrev.
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1919

“Stockholms stadshus”
färgträsnitt (3 stockar), 195 x 330 mm

text (i boktryck, inom bildytan): A. SAHLÉN / FÖREN. F. GRAFISK KONST 1924[!] I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1925

“Kapten E Malmberg”
träsnitt (2 stockar), 225 x 158 mm

text (i boktryck): FÖREN. FÖR GRAFISK KONST. ARTUR SAHLÉN. Porträtt av Kapt. E. Malmberg. Träsnitt
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Handpresstryckeriet Artur Sahlén, Mälarhöjden.

Handpresstryckeriet i Råsunda, som startades 1915 av konstnären Artur Sahlén tillsammans med några träsnittande kollegor, kom även att fungera som förlag för olika sorts verk, alla med illustrationer i träsnitt. Bland hans egna utgivna verk märks t.ex. träsnittsserien “Stockholm i exteriörer” (1923-29;
25 blad), “Träsnitt ur svenska kistebrev” (1930), “Herresäten och några andra motiv öster om Stockholm” (1935-37; 25 färgträsnitt).

Portföljår: 1929