Robert Haglund (1844-1930)

“Morgontoaletten”
etsning, 198 x 160 mm

text: MORGONTOALETTEN. CHARDIN PINX. R. HAGLUND SCULPS. FÖREN F GRAFISK KONST 1887. GEN. STAB. LIT. ANST.
Signerad i plåten mitt under bildytan: RH sammanflätade) 87, samt t.h. därom två duvor.
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Plåtsignatur och duvor avlägsnade.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1887

“Solna kyrka”
etsning, 295 x 214 mm

text: SOLNA KYRKA R. HAGLUND SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1890. Signerad i plåten t.h. i bildytan: RH (sammanskrivna inom cirkel) 1890.
I: före annan text än plåtsignaturen. Under bildytan en bildsignatur med en dödskalle, ett timglas och en blommande kvist. Ej handsignerad.
II: med text. Bildsignaturen avlägsnad.

Plåten lämnades först till W. Silfversparres tryckeri, där den skadades före tryckningen. Sedan konstnären renoverat plåten utfördes tryckningen av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri.

År 1933 utgavs en ny upplaga om 100 ex., då tryckt av koppartryckare Axel Georg Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1890

“Månsken / Stockholmsmotiv”
etsning, 346 x 240 mm

text: MÅNSKEN / STOCKHOLMSMOTIV. R. HAGLUND SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1892. GEN. STAB. LIT. ANST. Signerad i plåten t.h. i bildytan: R.H. 1889.
I: före annan text än plåtsignaturen. Ej handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1892

“Ölstuga”
etsning, 218 x 293 mm

text: ÖLSTUGA EFTER D.TENIERS D.Y. I NATIONALMUSEUM. R.HAGLUND SCULPS. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1893. – Samt t.v. i bildytan: TENIERS. – Signerad i plåten, mitt under bildytan: 18 93 / RH (årtalet är avdelat av en blomstängel).
I: före annan text än plåtsignaturen samt Teniers namn;
II: med text. Plåtsignaturen avlägsnad.

Portföljår:1893

“Upsala” (efter en oljemålning af Carl XV)
etsning, 182 x 237 mm

text: UPSALA efter en oljemålning af Carl XV. R. HAGLUND SC. FÖREN. F. GRAF. KONST 1898. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1898

“Vid slottet i Heidelberg”
etsning, 170 x 248 mm

text: VID SLOTTET I HEIDELBERG R. HAGLUND SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1900. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.v. i bildytan: R.H. Heidelberg d. 10/4 1900.
I: före annan text än plåtsignaturen samt ett H mitt under bilden.
II: med text. H-et bortpolerat.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1900

“Strandparti vid Visby” (1891)
etsning, 210 x 312 mm

text: STRANDPARTI VID VISBY. R. HAGLUND DEL. ET AQUAF. FÖREN. F. GRAFISK KONST.
Signerad i plåten t v i bildytan (namnteckning): R. Haglund.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1911