Per-Erik Hagdahl (1929-1982)

“Mellan ljus och mörker”
färgserigrafi, 370 x 443 mm

Tryckningen utförd av Ove Lööf, Stockholm.

Portföljår: 1976

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1976 Hagdahl_Per_Erik_1976_FfGK [pdf 261KB]