Arne Hallén (1890-1974)

“Sjöbod på västkusten”
linje- och akvatintetsning, 222 x 155 mm

Text: SJÖBOD PÅ VÄSTKUSTEN. ARNE HALLÉN INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST.
Signerad i plåten t v i bildytan: Arne Hallén –10.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad (1910).
II: med text.

Portföljår: 1911

“Huvud”
etsning 227 x 156

(i boktryck): HUVUD. FÖREN. F. GRAFISK KONST. A. HALLEN SC.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1921