Birger Halling (1907-1996)

“Stilleben med spättor”
färglitografi, 325 x 405 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av litograf Rolf Jansson, Stockholm)

Portföljår: 1950