Louis Bastin (1912-1979)

“Rue Mouffetard”
etsning, 178 x 178 mm

text: Signerad.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1939

“Måltiden”
färglitografi (3 stenar), 420 x 305 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Firma Rolf Jansson, Stockholm

Portföljår: 1946

“John i profil”
etsning, 310 x 205 mm

text: BASTIN 1948 i bildytan n.t.v.
I: före all text utom plåtsignaturen; Handsignerad.
II: med text: ”F.f.G.K. -48” i bildytan n.t.h. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm; troligen av AG Lundins dotter, Annastina Lindblom, som efter faderns död detta år övertog faderns tryckeri.

Portföljår: 1948


“Interiör med spiraltrappa”
akvatintetsning, 339 x 357 mm

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1958

“Stilleben med mortlar”
akvatintetsning, 258 x 328 mm

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1960

“Ateljéinteriör”
akvatintetsning, 312 x 364 mm

Tryckningen utförd av Imprimerie G Leblanc & Cie, Paris.

Portföljår: 1962

“Tidningsläsaren”
linje- och akvatintetsning, 265 x 229 mm

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.
Denna upplaga är ej numrerad.

Portföljår: 1965

“Uppställning”
etsning, 154 x 208 mm

Tryckningen utförd av Atelier Lacourière & Frélaut, Paris.

Portföljår: 1969