Stig Åsberg (1909-1968)

“Skogsbryn”
etsning och torrnålsgravyr, 167 x 225 mm

text: STIG ÅSBERG F.f.G.K. 1937
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
(Jungmarker 6, état 2 resp 3)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1937

“Sörmländskt landskap”
etsning, 123 x 174 mm

text: STIG ÅSBERG F.f.G.K 1938;
Ej signerad i plåten.
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.
(Jungmarker 14, état 1 resp 2)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1938

“Dam med pälsmössa”
etsning och torrnålsgravyr, 245 x 197 mm

text: F.f.G.K.–40
Ej signerad i plåten.
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.
(Jungmarker 16, état 1 resp 2)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1940

“Stilleben med fågelben och insekter”
etsning och torrnålsgravyr, 220 x 170 mm

text: F.f.G.K. –42
Ej signerad i plåten.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.
(Jungmarker 25, état 2 resp 3)

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1942

“Atomålder”
etsning, 137 x 238 mm
Bladet är ej medtaget i Gunnar Jungmarkers förteckning över Stig Åsbergs grafiska verk, vilken omfattar tiden fram t o m 1946.

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1959

“Havsvik” (1959)
etsning, 245 x 180 mm

Bladet är ej medtaget i Gunnar Jungmarkers förteckning över Stig Åsbergs grafiska verk, vilken omfattar tiden fram t o m 1946

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1960