David Ahlqvist (1900-1988)

“Mitt fönster”
etsning, 152 x 123 mm

Signerad i plåten t v i bildytan: D.A. 29.
Handsignerad.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.
Inhäftad i den signerade upplagans ”Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst” nr IX (1930).

Portföljår: 1930

“Interiör”
etsning, 270 x 177 mm

Signerad i plåten t v i bildytan: D.A.30.
Handsignerad.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1935

“Gård med brunn och vårdträd”
etsning, 129 x 186 mm

text: Signerad i plåtens nederkant, rakt under husgaveln: D.A.;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1944