Axel Nilsson (1889-1980)

“Far och dotter”
litografi, ca 280 x 400 mm

text (i boktryck): Axel Nilsson (namnteckning) FÖREN. F. GRAFISK KONST, 1933
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms litografiska tryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1933