Göran Nilsson (1930-2014)

“Melonklyftor”
linje- och akvatintetsning, 178 x 368 mm

Tryckningen utförd av konstnär Lennart Glemme, Stockholm.

Portföljår: 1959

“Vid strandvallen, Holland”
etsning, 245 x 332 mm

Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår: 1962

“Bergslagsnatur”
färgetsning, 198 x 248 mm

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1971

“En högsommardag”
litografi, 243 x 430 mm

Tryckningen utförd av Jernström Offsettryck AB, Stockholm.

Portföljår: 1983