Anders von Nieroth (1675-1761) – Carl von Drentlen (1692 – 1751/3)

“Feuillages et Fleurs”
kopparstick, 193 x 296 mm
(nytryck efter plåt i Nordiska Museet)

Inskription i en ornamentram i plåtens nederdel: Feuillages et Fleurs gravées Par des officiers Suedois le Capit: And: de Nieroth et Carl de Drenteln dans la Captivité a Tobolsk en Sibirie l´an 1719.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1942

Anders von Nieroth och Carl von Drentlen var två av de 1.400 svenska officerare som tillsammans med 14.000 meniga soldater togs till fånga av ryssarna vid kapitulationen i juli 1709 vid Perevolotjna vid Dnjepr.
Huvuddelen av fångarna fick tillbringa närmare tolv år i fångenskap i Tobolsk, Sibiriens huvudstad.
Fångarna var tvungna att försöka tjäna ihop pengar till sitt uppehälle, och arbetade som bl a drängar, hantverkare och teckningslärare.
von Nieroth och von Drentlen utförde kopparstick på en båda sidorna av två stora kopparplåtar, huvudsakligen med blommotiv. Plåtarna följde med de forna fångarna tillbaks till Sverige, och plåtarna finns nu på Nordiska Museet. Det är en av dessa plåtar som har använts till tryckningen av bladet i denna portfölj.
En uppsats om plåtarna och de karolinska fångarna i Ryssland återfinnes i “Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst XXI (1942).