Hugo Gehlin (1889-1953)

“Badande flicka”
träsnitt, 260 x 195 mm

text (i boktryck): “Badande Flicka”. Fören. f. Grafisk Konst. HUGO GEHLIN
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1921

“Porträtt av Joakim Skovgaard”
träsnitt, 275 x 240 mm

Endast i signerade upplagan: Signerad i stocken t v i bildytan: HG (sammanskrivna) 27
Handsignerad.

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1932