Albert Theodor Gellerstedt (1863-1914)

På ett inbjudningskort år 1887 till medlemsskap i FfGK finns en landskapsetsning av Gellerstedt
etsning 64 x 99 mm.

Portföljår: 1887

“Djurgårdsbrunnsviken”
etsning, 177 x 267 mm

text: DJURGÅRDSBRUNNSVIKEN. A. T. GELLERSTEDT SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1888 Signerad i plåten t.h. i bildytan.
I: före annan text än plåtsignaturen A.T.G. 31/7 81. Ej handsignerad.
II: med text. Plåtsignaturen ändrad till A.T.G. 31/7 88.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1888

“Torp i Nerike”
etsning, 102 x 143 mm

text: TORP I NERIKE. A. T. GELLERSTEDT SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1890. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: A.T.G.
I: före annan text än plåtsignaturen. Ej handsignerad.
II: med text;

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri.

Portföljår: 1890

“Stockholmsbild”
etsning, 92 x 149 mm

Portföljår: 1891

“Höst”
etsning, 165 x 92 mm (1889)

Signerad i plåten t.h. i bildytan: A.T.G. 19/10 89.
I: Handsignerad.
II: Ej handsignerad. – Enligt påskrift på ett blad i Nationalmuseums samling är motivet hämtat “I qv. Tegelviken / Fåfängan. Okt. 89”. I den av Gunnar Jungmarker år 1937 upprättade förteckning över FfGK:s blad 1887 – 1937 har angivits att avdragen i ètat I av detta blad ej är handsignerade, men däremot handsignerade i ètat II. Detta kan ha varit en felskrivning vid upprättande av förteckningen. Eftersom både ètat I och II är försedda med samma plåtsignatur, utan ytterligare text i något ètat, är det praktiskt taget omöjligt att skilja dessa états åt, om inte någon ytterligare ledtråd dyker upp.

Portföljår: 1893

“Torpstuga”
etsning, 98 x 148 mm

text: TORPSTUGA A.T. GELLERSTEDT SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1895. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.v. i bildytan: A.T.G. 87.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad. – II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1895

“Torpstuga vid Hjälmare kanal”
etsning, 77 x 120 mm

text: TORPSTUGA VID HJÄLMARE KANAL. A.T.GELLERSTEDT SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. STOCKHOLM. Signerad i plåten t h i bildytan: 78–87 A.T.G.
I: före annan text än plåtsignaturen.Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1906

“Från Djurgårdsviken”
etsning, 90 x 140 mm

Endast i den signerade upplagan: Signerad i plåten t v i bildytan: ATG. Ej handsignerad.

Portföljår: 1917