Lennart Frisk (1918-1991)

“Sommarfolk”
etsning, 254 x 347 mm

Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår: 1963