Hjalmar Asp (1879-1940)

“Från en skånsk by”
litografi, 235 x 362 mm

text: FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST. 1932 “FRÅN EN SKÅNSK BY”, ORIG. LITO HJ. ASP. Sk. Lito A.-B.
Signerad på stenen t v i bildytan: HjA 32
I: före text och sign. Handsignerad.
II: med text.Tryckningen utförd av Skånska Litografiska AB, Malmö.

Portföljår: 1932