Edward Lindahl (1907-1986)

“Gandhi”
akvarellerat träsnitt, 265 x 240 mm

text (i boktryck): Fören. f. Grafisk Konst 1934. Edward Lindahl. GANDHI
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Handpresstryckeriet Artur Sahlén, Råsunda akvarelleringen av konstnären.

Handpresstryckeriet i Råsunda, som startades 1915 av konstnären Artur Sahlén tillsammans med några träsnittande kollegor, kom även att fungera som förlag för olika sorts verk, alla med illustrationer i träsnitt. Bland hans egna utgivna verk märks t.ex. träsnittsserien “Stockholm i exteriörer” (1923-29; 25 blad), “Träsnitt ur svenska kistebrev” (1930), “Herresäten och några andra motiv öster om Stockholm” (1935-37; 25 färgträsnitt).

Portföljår: 1934