Birgitta Liljebladh (1924-2014)

“Uppställning, två figurer”
etsning, 300 x 227 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1950