Ture Lidström (1917-1995)

“Katedral” (1951)
etsning, 146 x 204 mm

text: F.f.G.K. 1952 Signerad i plåten t v i bildytan: T.L. –51
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdin-Foersters Koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1952