Harald Lindberg (1901-1976)

“Calle Pråmstyrare”
litografi, 290 x 380 mm

Signerad i aktern på en fiskebåt: H.L.
I:utan text. Handsignerad.
II: utan text. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Rolf Janssons litografiska tryckeri, Hägersten.

Portföljår: 1954