Arvid Fougstedt (1888-1949)

“Tjurfäktning”
etsning, 249 x 295 mm

Signerad i plåten: Arvid Fougstedt 1930.
I: före all text utom plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med all text. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1940