Barbro Forslund (1929-2016)

“Tak i Paris”
akvatintetsning, 218 x 242 mm

text: F.f.G.K. 54
I: före text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1954