Gunnar Forssell (1859-1903)

“Victoria, Sveriges och Norges kronprinsessa”
trägravyr, ca 208 x 160 mm (bildyta)

text (i boktryck): VICTORIA SVERIGES OCH NORGES KRONPRINSESSA. GUNNAR FORSSELL SCULPS. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1890. – Signerad i stocken t.v. i bildytan: G. FORSSELL SC. – Signerad t.h. i bildytan: Ferd. Keller 1889. – Ingen bekräftad skillnad mellan den signerade och osignerade upplagan.

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms tryckeri, Stockholm. – Porträttet utfört efter en pastell av den tyske konstnären Ferdinand Keller (1842 – 1922).

Portföljår: 1890

“Gustaf Upmark”
trägravyr (xylografi), 285 x 217 mm

text (i boktryck): GUSTAF UPMARK.. GUNNAR FORSSELL SCULPS. IVAR HÆGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A.B. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1900. – Signerad i stocken t.v. i bildytan: G. FORSSELL. SC. (otydligt).
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms boktryckeri A.B., Stockholm.

Portföljår: 1900