Kerstin Abram-Nilsson (1931-1999)

“Samhället”
linjeetsning och flatbitning, 320 x 244 mm

Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår: 1960

“Circumnavigare”
linoleumsnitt i två färger, 403 x 277 mm

Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår: 1969

“Riva ner och bygga upp”
färgetsning, 248 x 324 mm

Tryckningen utförd av M. Frélaut hos Atelier Lacourière & Frélaut, Paris.

Portföljår: 1991

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1991: Abram_Nilsson_Kersti_1991_FfGK  [pdf 147KB]