Ottilia Adelborg (1855-1936)

“Ridande kulla”
träsnitt, 215 x 190 mm

Tryckt av Jordi och Axel Arkö, i Orsa Grafiska verkstad på 80 år gamla kozo-papper, upplaga 250 ex.

Portföljår: 2014

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 2014 Adelborg_Ottilia_2014_FfGK [pdf 5 MB]