Jan Forsberg (1932-2012)

“Brevlådorna”
linje- och akvatintetsning, 297 x 475 mm

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1965