Jens Mattiasson (f 1916)

“Grupper i väntan”
etsning, 298 x 246 mm

Tryckningen utförd av firma Koppartryck, Gösta D Larsson, Göteborg.

Portföljår: 1966