Charlotta Jönsson (1909-1979)

“Korumpor”
akvatintetsning, 248 x 328 mm

Tryckningen utförd av firma Koppartryck, Gösta D Larsson, Göteborg.

Portföljår: 1966