Gittan Jönsson (f 1948)

“Top Secret”
Stenlitografi, 422 × 312 mm

Tryckt av Angela Schröder, Saalpresse, Berlin, på Büttenkarton Zerkall, 250 g. Upplaga 226 ex.

Portföljår: 2018

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1996 Jönsson_Gittan_2018_FfGK  [pdf 5MB]