Ture Jörgenson (1907-1962)

“Bakgård i snö”
etsning, 328 x 268 mm

Signerad.T. Jörgensen i plåten n.t.v.
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1949