Erik Wessel-Fougstedt (1915-1990)

“Trottoar med figurer”
trägravyr, 150 x 250 mm

Tryckningen utförd av Tryckeri AB Björkmans Eftr, Stockholm.
Denna upplaga är numrerad.

Portföljår: 1964