Lennart Iverus (1930–2012)

“Raket”
kopparstick, 370 x 283 mm

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1961

“Italiensk fasad”
etsning, 292 x 245 mm

Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår: 1963

“Barock formation”
etsning, 320 x 368 mm

Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår: 1969

“Valv och vegetativa former”
kopparstick, 323 x 245 mm

Tryckningen utförd av Atelier Lacourière & Frélaut, Paris.

Portföljår: 1989

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1989 Iverus_Lennart__1989_FfGK [pdf 115KB]