Gustaf Isander (1863-1929)

“Finska kyrkan” (Stockholm)
torrnålsgravyr, 118 x 202 mm

Endast i den signerade upplagan: Signerad i plåten t h i bildytan: G inom rektangel, därunder 1920

I: före all text. Handsignerad (1920);
II: med text; (Jungmarker 3)

Portföljår: 1921

“St. Glasbruksgatan 40” (Stockholm)
torrnålsgravyr, 200 x 150 mm

text (i boktryck): ST. GLASBRUKSGATAN 40. FÖREN. Signerad i plåten t h i bildytan:G
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Jungmarker 4, där benämnd “Gårdsinteriör, St. Glasbruksgatan 40”)

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1922 och 2015

“Stigbergsgatan 5” (Stockholm)
torrnålsgravyr, 202 x 153 mm

text (i boktryck): STIGBERGSGATAN 5. FÖREN. F. GRAFISK KONST. G. ISANDER. GEN. STAB. LIT. ANST.
Signerad i plåten t h i bildytan: G (skrivstil) inom rektangel, därunder 1920
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Jungmarker 5, där benämnd “Gårdsinteriör, Stigbergsgatan 5”)

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1923 och 2015