Lars Rolf (1923-2001)

“Brottsjö”
etsning, 229 x 327 mm

I: före text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdin-Foersters Koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1953

“Figurer mot solen”
linoleumsnitt, 300 x 201 mm

Tryckningen utförd av konstnären tillsammans med konstnären Svenolov Ehrén.

Portföljår: 1965