Telma Aulio Paananen (f 1931)

“Potatissättning”
etsning, 196 x 251 mm

Tryckningen utförd av konstnären Hans Hamngren, Stockholm.

Portföljår: 1970