Albert Olson-Mesch (1870-1945)

“Köp lyckobref!”
etsning, 246 x 175 mm

text: KÖP LYCKOBREF! BERT MESCH, INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST, STOCKHOLM.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1910

“Självporträtt” (omkr. 1940)
torrnålsgravyr, 233 x 166 mm

text: “B.M” nertill i plåten. Initialerna BM står för Bert Mesch, som Albert ofta kallade sig.
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Endast i den signerade upplagan.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1944