Annie Bergman (1889-1987)

“Torget i Lucca”
etsning, 163 x 210 mm

text (i boktryck): TORGET I LUCCA. FÖREN. F. GRAFISK KONST. ANNIE BERGMAN SC.
Signerad i plåten t h i bildytan: A
B (inom en oval) –16
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad (1916).
II: med text.

Portföljår: 1917

“Hundrova”
färgträsnitt (3 stockar; japanpapper), 180 x 148 mm

Signerad i stocken: n.t.h.: AB.
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1943

“Silvestris”
färgträsnitt (3 stockar), 219 x 149 mm

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1962