Kerstin Bergman (f 1948)

“– och natt bär dag –”,
fotopolymer, 170 x 175 mm

Tryckt av Johan Brauner, Stockholm

Portföljår: 2021