Alfred Bergström (1869-1930)

“Skymning”
linje- och akvatintetsning, 161 x 235 mm

text: SKYMNING ALFR. BERGSTRÖM SC. FÖREN. F. GRAF. KONST 1897. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.
Detta är ytterligare ett exempel på blad som FfGK under 1890-talet köpte in från elever vid Tallbergska etsarskolan (Kongl. Akademiens etsarskola) för utgivning i sina grafikportföljer.

Portföljår: 1897

“Vinter”
linje- och akvatintetsning, 247 x 176 mm

text: VINTER A. BERGSTRÖM INV. ET SC. GÖREN. F. GRAFISK KONST 1899. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före text. Handsignerad.
II: med text
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1899

“Vid Nybrohamnen”
akvatintetsning, 250 x 184 mm

text: VID NYBROHAMNEN. A BERGSTRÖM SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1904. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före text. Handsignerad (1903).
II: med text.

Tryckningen utförd vid Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1904

“Vinter”
akvatintetsning, 195 x 245 mm

text: VINTER. A.BERGSTRÖM INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. STOCKHOLM. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1906

“Kvällstämning öfver havet”
akvatintetsning, 223 x 163 mm

text: KVÄLLSTÄMNING ÖFVER HAFVET. ALFR. BERGSTRÖM AQV. FÖREN. F. GRAFISK KONST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1914